ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโมเลกุลหรือ สารส่งผ่านระบบภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่า Transfer Factors ได้ถูกค้นพบครั้งแรก โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย New York ที่มีชื่อว่า ดร.เอช เชอร์วู้ด ลอเลนซ์ (Dr.H.Sherwood Lawrence) ใน ปี ค.ศ. 1949 หรือ พศ.2492  ดร.เชอร์วูด ลอเรนซ์ ได้ค้นพบสิ่งที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่เขากำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับวัณโรคเขาได้ข้อสรุปว่าปฏิกิริยาตอบ สนองของภูมิคุ้มกันโรคนั้นสามารถที่จะถูกถ่ายทอดจาก “ผู้บริจาค” ไปยัง “ผู้รับบริจาค” ได้โดยการฉีด

 

ที่มา:  Transfer Factor

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s