คุณสมบัติผู้ที่ต้องการทำงานออนไลน์

 1. รักการเรียนรู้ ขยันอ่าน
 2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 3. มีความอดทนสูง
 4. รู้จักแบ่งเวลาในการทำงานได้
 5. ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 6. รู้จักแก้ไขพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

งานออนไลน์ถ้าไม่มีใจรัก ก็ทำไม่ได้  เห็นคนอื่นเขาทำได้ ก็อย่าคิดว่าเราจะทำได้ คุณควรถามตัวเองก่อนว่า คุณอดทนต่อสิ่งต่อไปนี้ได้หรือไม่ นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานออนไลน์สำเร็จ

 1. รักการเรียนรู้ ขยันอ่าน เพราะงานออนไลน์นั้น มีการเปลี่ยนเนื้องานไปเรื่อยๆ ตามยุคตามเทรน ถัาคุณชอบการอ่าน และหาความรู้ใส่ตัวเสมอ คุณจะไม่ล้าหลัง และคุณจะมีที่ยืนบนโลกออน์ไลน์
 2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  พื้นฐานก็ไม่จำเป็นต้องเก่ง และถ้าหากคุณรักการเรียนรู้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ที่เคยมี ก็จะกลายเป็นผู้เชียวชาญ
 3. มีความอดทนสูง สิ่งนี้สำคัญ เราไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ในสายงานแบบเดียวกับเรา สักกี่คนพันคน เรามีหน้าที่ทำ และก็ทำ อย่างมีความอดทน มุ่งมั่นว่าเราต้องทำให้ได้
 4. รู้จักแบ่งเวลาในการทำงานได้ รู้จักแบ่งเวลาให้กับงาน ด้วยงานออนไลน์ ในขณะเริ่มต้นนั้น มันมองไม่ค่อยเห็นอนาคต อาจทำให้คุณรู้สึกว่ามันเสียเวลา หรือง่ายเกินจนบอกว่าทำตอนไหนก็ได้ จนในที่สุดคุณก็ลืมแบ่งเวลาให้กับงาน ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
 5. ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การทำงานอย่างสม่ำเสมอ ป้อนข้อมูลให้ google บ่อยๆ อย่างไม่ขาดช่วง จะทำให้คุณเป็นอันที่รักถูกใจกับ google เมื่อ google ชอบคุณ เวลานักท่องเว็บหาสิ่งที่เราเสนอ ก็จะเจอก่อนใครๆ
 6. รู้จักแก้ไขพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หลายต่อหลายครั้งที่คุณอาจคิดว่าตัวเอองทำดี ขยันที่สุดแล้ว แต่มันยังไม่ได้ผล คุณจึงต้องรู้จักแก้ไขพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความสำเร็จของคุณในงานออนไลน์

ครับ ถ้าคุณทำได้ แก้ไขให้ตัวเอง ให้เข้าถึงคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อนี้ งานออนไลน์ คุณทำได้แน่นอน

ทางเลือก: https://my4lifeonline.wordpress.com/4life-opportunity/
อ้างอิง : http://www.siamarcheep.com/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s