ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เครื่องหมายการค้า: 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย. 10-3-10449-1-0009 ขนาดบรรจุ: ขวดละ 500 มิลลิลิตร ส่วนประกอบสำคัญ( 1 หน่วยบริโภค): มิลค์ โปรตีน…

ที่มา: ชุดประหยัด Riovida  

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s