ซูวเอเบิ้ล ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า (เครื่องหมายการค้า 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.10-3-10449-1-0002 ส่วนประกอบ: มิวค์โปรตีนไอโซเลต โปรตีนของผงไข่แดง วิธีใช้ : วันละ 3 เม็ด อมห…

ที่มา: ชุดประหยัด Chewable Kids

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s